מי אנחנו

אודות חיים חדשים

‘חיים חדשים’ הוקמה במטרה לסייע להורים מיועדים לצעוד בנתיב הפונדקאות ולהביא לעולם צאצאים פרי חלציהם. לב פעילותה של ‘חיים חדשים’ היא לקשר ולחבר ביניכם, ההורים המיועדים, לבין נשים המתאימות להיות פונדקאיות עבורכם, וללוות את שני הצדדים לאורך ההליך עד ללידה.

הצוות המקצועי של ‘חיים חדשים’ הכולל אנשי מקצוע מנוסים מהשורה הראשונה נבנה במיוחד על מנת להעניק מעטפת מלאה לתהליך ולחבר בין כל השלבים (ביורוקרטיים, מישפטיים, רפואיים ואחרים) הכרוכים בדבר ולסייע לכם לצלוח את תהליך הפונדקאות מתחילתו ועד להיותכם הורים מאושרים לילד שהוא בשר מבשרכם. תהליך הפונדקאות הינו תהליך מורכב ועדין, אשר מתנהל תחת פיקוח הדוק של משרד הבריאות ומצריך שליטה ברזי החוק והתנהלות מסודרת וקפדנית אל מול כל הגורמים המעורבים: אתם ההורים המיועדים, האם הפונדקאית וועדת האישורים של משרד הבריאות.

 • ייעוץ אישי להורים מיועדים לפני קבלת החלטה על תחילת התהליך ובדיקת התאמתם.
 • איתור וגיוס ומיון מועמדות מתאימות לפונדקאות עפ”י הקריטריונים הקבועים בחוק
 • התאמת פונדקאית להורים מיועדים
 • סיוע בהכנת מסמכי הבקשה לאישור עקרוני (תחילת התהליך)
 • הכנת תיק הפונדקאות המלא להגשתו לוועדה
 • הכנת תיק הפונדקאות המלא להגשתו לוועדה
 • ליווי, פיקוח, ניהול ותמיכה אישיים לאורך כל התהליך לשני הצדדים
 • מפגשי תמיכה לפונדקאיות
 • מפגשים משותפים עם הצדדים לפי הצורך
 • פגישות גישור – מנהלות “חיים חדשים” הינן מגשרות מוסמכות.

עו”ד סיגל רוסק גיסין ועו”ד תמר רובינשטיין מייסדות ‘חיים חדשים’, שמו להן למטרה לבנות מסגרת אשר תפשט עבורכם את התהליך, תוך מתן מעטפת מלאה של אנשי מקצוע בכירים המלווים אתכם ואת האם הפונדקאית הנבחרת בכל צעד. תהליך הפונדקאות מורכב ורגיש להפליא עבור כל המעורבים בתהליך, כך שלאופיה של ההתנהלות יש חשיבות מכרעת. בבסיס פעילות הארגון ניצב שיתוף הפעולה המקצועי והאישי בין תמר וסיגל. הניסיון המצטבר והתמחותן בתחומים משלימים  – דיני משפחה וגישור מחד וניהול מערכות איתור והשמה מאידך, יוצרים קרקע פורייה ומקצועית המאפשרים לנו ב”חיים חדשים” להעניק לכם את השירות הטוב ביותר. למידע נוסף ולכל שאלה אתם מוזמנים לבקר בדף פורום פונדקאות שלנו.

אודות חיים חדשים

‘חיים חדשים’ הוקמה במטרה לסייע להורים מיועדים לצעוד בנתיב הפונדקאות ולהביא לעולם צאצאים פרי חלציהם. לב פעילותה של ‘חיים חדשים’ היא לקשר ולחבר ביניכם, ההורים המיועדים, לבין נשים המתאימות להיות פונדקאיות עבורכם, וללוות את שני הצדדים לאורך ההליך עד ללידה.

הצוות המקצועי של ‘חיים חדשים’ הכולל אנשי מקצוע מנוסים מהשורה הראשונה נבנה במיוחד על מנת להעניק מעטפת מלאה לתהליך ולחבר בין כל השלבים (ביורוקרטיים, מישפטיים, רפואיים ואחרים) הכרוכים בדבר ולסייע לכם לצלוח את תהליך הפונדקאות מתחילתו ועד להיותכם הורים מאושרים לילד שהוא בשר מבשרכם. תהליך הפונדקאות הינו תהליך מורכב ועדין, אשר מתנהל תחת פיקוח הדוק של משרד הבריאות ומצריך שליטה ברזי החוק והתנהלות מסודרת וקפדנית אל מול כל הגורמים המעורבים: אתם ההורים המיועדים, האם הפונדקאית וועדת האישורים של משרד הבריאות.

 • ייעוץ אישי להורים מיועדים לפני קבלת החלטה על תחילת התהליך ובדיקת התאמתם.
 • איתור וגיוס ומיון מועמדות מתאימות לפונדקאות עפ”י הקריטריונים הקבועים בחוק
 • התאמת פונדקאית להורים מיועדים
 • סיוע בהכנת מסמכי הבקשה לאישור עקרוני (תחילת התהליך)
 • הכנת תיק הפונדקאות המלא להגשתו לוועדה
 • הכנת תיק הפונדקאות המלא להגשתו לוועדה
 • ליווי, פיקוח, ניהול ותמיכה אישיים לאורך כל התהליך לשני הצדדים
 • מפגשי תמיכה לפונדקאיות
 • מפגשים משותפים עם הצדדים לפי הצורך
 • פגישות גישור – מנהלות “חיים חדשים” הינן מגשרות מוסמכות.

עו”ד סיגל רוסק גיסין ועו”ד תמר רובינשטיין מייסדות ‘חיים חדשים’, שמו להן למטרה לבנות מסגרת אשר תפשט עבורכם את התהליך, תוך מתן מעטפת מלאה של אנשי מקצוע בכירים המלווים אתכם ואת האם הפונדקאית הנבחרת בכל צעד. תהליך הפונדקאות מורכב ורגיש להפליא עבור כל המעורבים בתהליך, כך שלאופיה של ההתנהלות יש חשיבות מכרעת. בבסיס פעילות הארגון ניצב שיתוף הפעולה המקצועי והאישי בין תמר וסיגל. הניסיון המצטבר והתמחותן בתחומים משלימים  – דיני משפחה וגישור מחד וניהול מערכות איתור והשמה מאידך, יוצרים קרקע פורייה ומקצועית המאפשרים לנו ב”חיים חדשים” להעניק לכם את השירות הטוב ביותר. למידע נוסף ולכל שאלה אתם מוזמנים לבקר בדף פורום פונדקאות שלנו.