זכויות התעסוקה של ההורים המיועדים לפני הלידה

לאחר מאבק ארוך שנים, נחקק בישראל חוק הפונדקאות. חוק הפונדקאות בישראל נועד לאפשר לזוגות שאינם יכולים להביא ילד לעולם בשל בעיה רפואית ליהנות מחוויית ההורות. הזוג נעזר בפונדקאית (“אם נושאת”) מתעברת באמצעות השתלת ביצית מופרית בזרע האב המיועד ולאחר מכן היא נושאת את ההיריון עבור ההורים המיועדים עד הלידה, שלאחריה היילוד נמסר להורים המיועדים.

הורים מיועדים ואם פונדקאית בעיני החוק

לכל זוג ואם פונדקאית המעוניינים להיכנס לתהליך הפונדקאות חשוב לבחון היטב ולדעת מראש את הזכויות המגיעות להם במקום העבודה. בתור התחלה, דעו שעל פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים במהלך ההיריון, אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של ההורה המיועד. במידה ועובד, שהוא הורה מיועד, מסר הודעה למעסיק על הריונה של האם הנושאת, אסור לפגוע בשום פנים ואופן בהיקף משרתו או בהכנסתו. מעסיק שמפר את ההוראה הזו חשוף להגשת תלונה מצד העובד וגם לתביעה לפיצויים בבית הדין לעבודה.

בנוסף, על פי חוק הפונדקאות בישראל, אסור לפטר הורה מיועד. מהרגע שהעובד הודיע למעסיק שהוא עתיד להיות הורה מיועד ושהאם הנושאת בהיריון, עד לקבלת הילד למשמורת שלו אסור לפטר אותו. האיסור בשני המקרים שצוינו עד כה חל במידה והעובד השלים לפחות שישה חודשי עבודה אצל אותו המעסיק. הגוף היחיד שיכול לתת היתר לפיטורין או שינוי היקף המשרה במהלך תהליך הפונדקאות הוא משרד הכלכלה. במידה ומעסיק מעוניין לפטר עובד שהוא הורה מיועד, עליו לפנות להגיש בקשה להיתר לאגף ההסדרה במשרד העבודה והרווחה.

טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית

למעסיק אסור לפטר עובד העובר טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית בימי ההיעדרות שנגרמת כתוצאה מהטיפולים, ובמשך 150 ימים שלאחר תום ההיעדרות. במקרה זה אין תלות בוותק של העובד במקום העובדה. בנוסף, אסור לפטר עובד שעובר טיפולי פוריות ולא נעדר כתוצאה מכך מעבודתו במשך 150 ימים מתחילת הטיפול. במקרה הזה, התנאי הוא שהעובד מועסק אצל אותו המעסיק במשך 6 חודשים לפחות.

בנושא ימי המחלה, עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה. בתקופת ההיעדרות שנגרמת כתוצאה מהטיפולים ובמשך 150 יום שלאחר מכן, אסור למעסיק לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא אם הוא מקבל היתר מיוחד לכך. תשלום דמי המחלה ישולם החל מהיום השני להיעדרות ובהתאם לחוק בנושא, אלא אם קיים הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי העשויים לקבוע אחרת.