זכויות האם הפונדקאית

חוק הפונדקאות בישראל נחקק לאחר מאבק של שנים. מטרת החוק היא להסדיר את נושא הפונדקאות, עבור הורים שאינם מסוגלים להביא ילד לעולם מסיבה בריאותית. במקרה כזה, זוג הורים מיועדים נעזרים באם פונדקאית שנושאת עבורם את ההיריון. האם הנושאת מתעברת באמצעות השתלת ביצית מופרית בזרע האב המיועד. לאחר תקופת ההיריון והלידה, היילוד נמסר למשמורת ההורים המיועדים.

מהן זכויות האם הנושאת?

אם פונדקאית בישראל צריכה לבחון היטב את כל הזכויות המגיעות לה. תחילה על האם הנושאת וההורים המיועדים לפנות יחד לסוכן ביטוח חיים ולקבל הצעה לביטוח חיים. במסגרת ההסכם לנשיאת עוברים, יכללו האם הנושאת וההורים המיועדים התייחסות לתשלומי דמי ביטוח החיים. לאחר חתימה על ההסכם על שני הצדדים לפנות לסוכן הביטוח ולחתום על פוליסת הביטוח האמורות.

ביטוח החיים של אם פונדקאית בישראל חייב לכלול פיצוי הניתן במקרה של פטירה מכל סיבה שהיא, ביטוח למקרי נכות, ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה וביטוח למקרי מחלות קשות. ההורים המיועדים הם אלו שבסופו של דבר נושאים בעלויות עריכת ביטוח החיים. בנוסף, האם הנושאת תהייה זכאית לתשלום פיצוי מההורים המיועדים עבור כל הוצאותיה הנובעות מתהליך הפונדקאות. פיצוי זה יהיה בנוסף לתשלומים אחרים שבהם נושאים ההורים המיועדים במסגרת הליך הפונדקאות, כדוגמת תשלומים לעורך דין, פסיכולוג, רופא וכו’.

דברים שאם פונדקאית בישראל צריכה לדעת

אם נושאת אשר ילדה, זכאית למענק לידה. בהליך הפונדקאות גם האם הנושאת וגם האם המיועדת זכאיות למענק לידה. מענק הלידה משולם עבור השתתפות בהוצאות הראשונות לרגל הלידה. המענק ישולם אוטומטית בתוך חודש מיום הלידה. לאם הנושאת מגיע גם לקבל ליווי פסיכוסוציאלי לה ולילדיה, מתחילת התהליך ועד שישה חודשים לאחר הלידה. הטיפול ניתן על ידי פסיכולוג או עובד סוציאלי שייבחר על ידי האם הנושאת. טיפול פסיכוסוציאלי כלול בסל הבריאות ואינו כרוך בתשלום כלשהו.

חוק ההסכמים לנשיאת עוברים מאפשר לאם הנושאת לחזור בה מההסכם לנשיאת עוברים, אולם זה רק במקרים מסוימים וחריגים. במידה ואם פונדקאית בישראל מעוניינת לחזור בה מההסכם, עליה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיאשר לה לחזור בה מן ההסכם ולהחזיק בילד. בית המשפט יכול לאשר בקשה מסוג זה רק לאחר שהתקבל תסקיר של עובד סוציאלי כי חל שינוי בנסיבות שיכול להצדיק את חזרתה של האם הנושאת מהסכמתה, בנוסף לכך שאין בכך כדי לפגוע בטובת הילד ולפני שניתן צו הורות להורים המיועדים.