באיזה מדינות פונדקאות חוקית?

חוק הפונדקאות בישראל מאפשר לזוגות ולנשים יחידניות שאינם יכולים להביא ילד לעולם באופן טבעי ובעצמם, להיעזר בפונדקאית. האם הפונדקאית מתעברת באמצעות השתלה של עובר ברחמה, נושאת את ההיריון ומוסרת אותו להורים המיועדים מיד לאחר הלידה. הליך הפונדקאות בישראל מפוקח ומנוהל על ידי משרד הבריאות. הוא חוקי כמובן, והוא נעשה באופן המיטבי, תוך הקפדה על זכויותיה של האם הפונדקאית ושל ההורים המיועדים, ובליווי רפואי של מיטב הרופאים בישראל.

פונדקאות בחו”ל

במקרים של אימהות חד הוריות וזוגות חד מיניים, התהליך לא מתאפשר מכיוון שהחוק מוגבל לזוגות הטרוסקסואליים בלבד בישראל. זה מותיר את האוכלוסייה שאינה נכללת בחוק עם האפשרות של פונדקאות בחו”ל. כמובן שהתהליך הזה מביא עמו שאלות רבות, כמו המעמד המשפטי של פונדקאות בחו”ל, מהן הדרישות, באילו מדינות ניתן וכדאי לבצע זאת ומה יהיה טיב הקשר של ההורים המיועדים עם הפונדקאית.

פונדקאות בחו”ל מהווה חלופה אפשרית עבור אלו המעוניינים לקצר את זמני ההמתנה באופן משמעותי, כיוון שבישראל תהליך האישור יכול להימשך שנה וחצי ומעלה, עוד לפני שבכלל התחיל תהליך הפונדקאות עצמו. בנוסף, אין צורך באישורים מקדימים לביצוע תהליך הפונדקאות בחו”ל. בסופו של דבר גם נושא העלויות ככל הנראה נוטה לטובת חו”ל, מה שנושא משקל מכריע עבור חלק נכבד מההורים שמקבלים החלטה שכזו.

פונדקאות בחו”ל מהווה חלופה גם עבור זוגות הטרוסקסואלים ונשים יחידניות הרשאים לעבור הליכי פונדקאות בישראל, שכן בחו”ל זמני ההמתנה לפונדקאית קצרים באופן משמעותי, פונדקאות בישראל נתונה לפיקוח קפדני של משרד הבריאות, והקריטריונים לאישור פונדקאית רבים מאוד. לכן תהליך המתנה לאם פונדקאית ואישורה על ידי ועדה האישורים של משרד הבריאות עשוי להימשך חודשים ארוכים. ככל שהדברים אמורים בגברים יחידניים או בזוגיות חד-מינית, אין להם אפשרות לעבור הליך פונדקאות בישראל; למרבה הצער חוק הפונדקאות מונע זאת מהם. גברים שאינם בזוגיות הטרוסקסואלית ומעוניינים להביא לעולם ילד ביולוגי, חייבים לעבור הליכי פונדקאות בחו”ל.

מדינות פוטנציאליות עבור תהליך הפונדקאות

זוגות הטרוסקסואלים רשאים לעבור את תהליך הפונדקאות בארה”ב, קנדה, אוקראינה וגיאורגיה. בעבר התאפשר לבצע את התהליך גם במדינות כמו תאילנד, נפאל, הודו ומקסיקו, אולם אפשרויות אלה נסגרו לפונדקאות במרוצת השנים. מדינת ישראל מכירה בילדים שנולדו לאזרחים ישראלים בהליך פונדקאות בחו”ל ומוכנה לקלוט אותם כאזרחים, בתנאי שהליך הפונדקאות מוסדר חוקית במדינה שבה הוא מבוצע. זוגות חד מיניים או גברים יחידניים רשאים על פי חוק לעבור הליכי פונדקאות בארה”ב ובקנדה בלבד. פונדקאות בארה”ב יקרה מאוד יחסית למדינות אחרות. פונדקאות בקנדה הינה אלטרואיסטית בלבד ולכן על פי רב תיקח זמן רב יותר מפונדקאות בארה”ב אך היא צפויה להיות פחות יקרה.