אימוץ לעומת פונדקאות

חלומם של רבים הוא להביא ילד לעולם, אך לא לכולם הדבר מתאפשר באופן טבעי. זכרו כי ישנן דרכים נוספות שתאפשרנה לכם להיות הורים – אימוץ או פונדקאות. ההבדל הגדול בין שני הליכים אלה הוא שהליך פונדקאות מחייב קשר גנטי להורים המיועדים, ואילו באימוץ, ההורים המיועדים מקבלים ילד שאינו קשור אליהם בקשר גנטי.

במאמר זה נפרט על הליך הפונדקאות בישראל ובקצרה על הליך האימוץ בישראל.

תהליך פונדקאות בישראל

החוק בישראל מאפשר לזוגות הטרוסקסואליים ולנשים יחידניות להיעזר באם פונדקאית אשר תהרה באמצעות עובר שלהם אשר יושתל ברחמה, היא תישא את ההיריון ותלד את ילדם, ותמסור אותו להוריו מיד לאחר הלידה. חוק הפונדקאות נחקק בשנת 1996, ומאז מתנהלים הליכי פונדקאות בישראל. חוק הפונדקאות קבע כי משרד הבריאות ימנה ועדת מומחים אשר ינהלו את הליכי הפונדקאות בישראל, ואכן ועדת האישורים של משרד הבריאות קובעת נהלים, נותנת אישור ראשוני עקרוני להורים מיועדים העומדים בדרישות החוק, ומאשרת את כלת הליכי פונדקאות בישראל.

כל הצדדים להליכי הפונדקאות בישראל צריכים להיות אזרחי ישראל או תושבי קבע בה. על הצדדים להליך להיות בני אותה הדת, אולם אם אף אחד מהצדדים להליך פונדקאות אינו יהודי, הועדה רשאית לאשר הליך בין צדדים שאינם בני אותה דת. על הצדדים להכין תיק מסמכים על פי נהלי ועדת האישורים של משרד הבריאות. תיק המסמכים כולל אישורים רפואיים, ומסמכים כלליים נוספים. לאחר שוועדת האישורים של משרד הבריאות מאשרת הליך פונדקאות, על הצדדים להופיע בפני הועדה ולחתום על הסכם הפונדקאות בין האם הפונדקאית להורים המיועדים.

ההליך הרפואי מתחיל בסמוך לאחר החתימה על הסכם הפונדקאות. חוק הפונדקאות מתיר לצדדים עד 6 ניסיונות להרות.

אימוץ בישראל

בדומה לתהליך פונדקאות בישראל, גם תהליך האימוץ דורש מסע בירוקרטי מפרך. הצעד הראשון בתהליך הוא להגיש מועמדות לאימוץ ארצי. ניתן להגיש מועמדות לאימוץ ילד ישראלי רק במידה והזוג הוא ישראלי, נשוי והטרוסקסואלי. במידה ומדובר באדם יחיד ניתן להגיש מועמדות רק במקרה שבו בן זוג מבקש לאמץ את הילד של בן זוגו או בת זוגו או במידה והמועמד לאמץ הוא קרוב משפחתו של המאומץ לאחר שהוריו נפטרו.

חוק האימוץ קובע כי על מנת לאמץ ילד ממדינה זרה על המועמד לפנות לעמותה בישראל המורשית לעסוק באימוץ בין ארצי. חשוב לציין כי הבקשה לאימוץ והתהליך עצמו כרוך בהוצאה כספית גדולה ובמעבר בדיקות רפואיות שתבדוקנה את כשירות המועמד.

אם כן, שתי הפרוצדורות כרוכות בתהליכים בירוקרטיים לא פשוטים. בנוסף, העלות הכספית של כל אחת מהפרוצדורות גבוהה מאוד. בתהליך האימוץ ניתן לאמץ ילד גם מחוץ לגבולות ישראל ואילו בתהליך הפונדקאות כל הצדדים חייבים להיות שייכים לאותה הדת.

לסיוע וליווי מקצועיים פנו אלינו.

צרו קשר

סיגל גיסין: 054-4848477

תמר רובינשטיין: 052-8885870